Konfirmandstue

Konfirmandstuen ligger ved præstegården i Hillerslev, Skovstedvej og bruges til de fleste møder og sognearrangementer i Hillerslev og Kåstrup. Desuden kan alle foreninger i Hillerslev og Kåstrup sogne låne konfirmandstuen på visse vilkår.

Henvendelse herom kan ske til:
Graveren på tlf.: 97 98 14 09 mail: hillerslevkirke@mail.dk

Formand Bethina Jensen tlf.: 30 29 72 22.

Konfirmandstuen udlejes ikke til private fester eller erhvervsmæssige formål.

Kirkerne