Dåb

Barnedåb og navngivning

Et barn skal have et navn indenfor seks måneder efter fødslen. Dette kan ske ved dåb. Ved dåb optages barnet som medlem af Den danske Folkekirke. Dåb kan sagtens finde sted efter barnets første 6 måneder, blot barnet er blevet navngivet indenfor tidsfristen. Se evt. under Navngivning på denne side

Dåben sker som udgangspunkt ved en almindelig gudstjeneste om søndagen. Du finder datoerne for pastoratets gudstjenester i kirkebladet eller på hjemmesidens forside.

Du er også velkommen til at kontakte en af pastoratets præster for at aftale lørdagsdåb. Du finder de aktuelle datoer under "nyheder" på hjemmesidens forside.

Inden dåben skal I kontakte præsten for at indsende en dåbsanmeldelse med bl.a. barnets navn, faddere mm. Derefter holder vi en samtale om forløbet. 

Aftale om dåb eller navngivning kan først træffes efter barnets fødsel.

Faddere

Ved en dåb skal der være mindst 2 og maks. 6 vidner (faddere). De skal være over konfirmationsalderen og selv være døbt med den kristne dåb. De registreres med navn og adresse i kirkebogen, så barnet senere kan finde tilbage til hvem, der stod fadder ved dets dåb.

 

 

Dåb

Alle, der ikke tidligere er blevet døbt, kan modtage den kristne dåb. Dåben aftales nærmere med en af præsterne.

Hvis man ønsker sit barn døbt i et andet sogn indenfor Folkekirken, skal man henvende sig til det pågældende sogns kirkekontor eller sognepræst.

Dåb og/ eller navngivning kan også foretages af andre anerkendte trossamfund eller frimenigheder.

Livsbegivenheder