Kåstrup kirke

I middelalderen havde kongen patronatsretten til Hillerslev kirke og dermed også til Kåstrup kirke. 1454 blev den overdraget til Mariager Kloster – efter reformationen kongeligt len. 1712 kom kirken til at høre unde Vestervig Kloster. Den fik selveje i 1913. Klik her for at læse mere om Kåstrup kirkes historie og udsmykning.

Kåstrup kirke er åben for besøgende gæster fra mandag til og med lørdag i tidsrummet kl.08.00 - kl.16.00 med mindre der er en kirkelig handling eller aktivitet. Om søndagen er kirken kun åben i forbindelse med en gudstjeneste. 

 

Kirkerne