Hillerslev-Kåstrup menighedsråd

Formand

Bethina Ladegaard Jensen

Snerlevej 6

Tlf.: 30 29 72 22

bethina@altiboxmail.dk

 

Næstformand/Bygningskyndig

Tue Smed

Kjelstrupvej 27

Tlf.: 97 98 56 26/mobil 40 86 98 97

DortheTue@privat.dk

 

Kontaktperson

Jens Foged Overgaard

Hillerslevvej 26

Tlf.: 24 43 33 24

Jfo1968@hotmail.com

 

Kasserer

Nikolaj Dahl Tølbøl

Nordre Kåstrupvej 5

Tlf.: 61 46 10 28

Nikolaj.t.14@gmail.com

 

Kirkeværge Kåstrup

Jakob Greibe Andersen

Kåstrupvej 10

Tlf.: 41 61 97 45

jaspecialvaerksted@outlook.dk

 

Sekretær

Karin Myrup Heegaard

Ballerumvej 107

Tlf.: 40 25 01 62

kkheegaard@dlgmail.dk

 

Kirkeværge Hillerslev

Jakob Stentoft

Skovstedvej 23

Tlf. 20 35 20 11

jsks@stentoft.net

skovsted@stentoft.net

 

Sognepræst/Sygehuspræst

Marielouise Mærkedahl

Skovstedvej 4

Tlf.: 97 98 14 03/24 92 31 28

mlmae@km.dk

 

Sognepræst (konstitueret)

Gitte Møller Them

 

Gadekæret 6, Sennels

 

7700 Thisted  

 

Tlf: 29392217

 

gmt@km.dk

 

-----------------------------------------------------------------

Kontaktperson for frivillige

Lotte Lykke Bonnerup

Skovstedvej 32

Tlf.: 22 43 94 97

mlbonnerup@gmail.com

 

Kontakt