Fødselsregistrering

Fødselsregistrering

Når jeres barn er født, skal myndighederne have besked om fødslen inden 14 dage fra fødselstidspunktet. Derved får barnet et CPR-nummer, og fødslen bliver registreret.

Har en jordemoder medvirket ved fødslen anmelder jordemoderen fødslen hos personregisterføreren. Hvis ikke en jordemoder har medvirket ved fødslen skal forældrene selv anmelde fødslen elektronisk på www.borger.dk Vælg menupunktet Familie og børn på forsiden, og derefter Fødselsregistrering, så kommer man til selvbetjening og oplysninger om fødselsregistrering.

Er man gift sker fødselsregistreringen, når kirkekontoret har fået besked om fødslen fra jordemoderen. Forældre skal ikke længere selv anmelde en fødsel. 

 

Faderskab

Husk! at faderskabet ikke registreres automatisk, hvis I ikke er gift. Se nærmere under Faderskab på denne side.

  Når et barn bliver født, skal det slås fast, hvem der er fader til barnet. Når I er gift, registreres faderskabet automatisk. Er I ikke gift med hinanden, og ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn, skal I erklære det via en Omsorgs- og ansvarserklæring (O&A). Via denne opnås fælles forældremyndighed. Omsorgs- og ansvarserklæringen indgives via www.borger.dk Vælg menupunktet Familie og børn på forsiden, derefter Faderskab, medmoderskab og fælles forældremyndighed, derefter Faderskab  og så Faderskab og fælles forældremyndighed (de første 14 dage efter fødslen, så bliver I vejledt nærmere. 

Under menupunktet Faderskab, medmoderskab og fællesforældremyndighed findes diverse info om både faderskab, medmoderskab og om fælles forældremyndighed.

 

Livsbegivenheder