Sydlig Nattergal i Hillerslev

Fra den 2. til den 18. juni 2014 gæstede en yderst sjælden fugl Hillerslev: en Sydlig Nattergal.

Klik her for at høre dens sang, sådan som den blev optaget på en MP3 i Hillerslev.  

Jørgen Bech, pensioneret læge og ornitolog, bosiddende på Sjælland, gjorde os opmærksom på den sjældne fugl og fortæller:

Den danske Nattergal har en nordøstlig udbredelse og når Danmark fra sydlige Afrika i maj via en østlig trækrute. Den er relativt almindelig i frodige sumpskove/tilgroede moser i det meste af Danmark, men mangler/er ret sporadisk i det vestligste og nordvestligste inkl. Thy. Mangler rette levesteder i Thy og det er desuden yderst mod nordvest i dens udbredningsområde. Sangen er ekstremt kraftfuld, men relativt monoton i temaopbygningen. Fuglen er folkeligt kendt, og der arrangeres Nattergaleture for lægfolk. Sangaktiviteten er primært aften/tidlig nat og igen sen nat/tidlig morgen. Synger intensivt i starten, men klinger generelt af allerede midt i juni. HC Andersen har et eventyr ”Nattergalen”.

Den Sydlig Nattergal er udbredt i Middelhavsområde og i den vestlige del op gennem Frankrig til tidligere Vesttyskland, Holland, og sydligste England. Trækker ligeledes fra/til Afrika syd for Sahara over en bred nord-syd rute. Den er knyttet til mere tørre levesteder, så som frodig buskvegetation, lunde og tætte løvhegn. Sydlig Nattergal forekommer ikke i Danmark, hvor den træffes med enkelte årlige fund af fugle, der er trukket for langt, flest i den sydlige del af landet. Der er altså tale om en ubetinget sjældenhed. Jeg kan kun huske et tidligere fund fra Thy (Klitmøller Å), samt et fund nær Thy fra Han Herred (Lund Fjord).

En Sydlig Nattergals sang er meget kraftfuld, ligner Nattergalens, men er mere variabel. Den varierer temaer og blander fløjtelyde, triller og skurrende lyde i en strøm af ca. 5 sec varende enkelttemaer, ind i mellem med artstypiske ”ly-ly-ly”. Takten varierer og ofte er der uberegnelige indfald. Man skal høre ordentlig efter i forhold til atypisk syngende almindelige Nattergale. I fuld sang dog ret karakteristisk. Den Nattergal der fylder i litteraturen er således Sydlig Nattergal (engelsk: Nightinggale). Og den opofrende sygeplejerske Florence Nightinggale må være opkaldt efter denne art!


I Hillerslev blev fundet en Sydlig Nattergal kl. 22 den 2.juni 2014. Vi arbejder i disse år med et såkaldt Atlas-projekt, hvor hele landet er delt op i kvadrater, der skal undersøges for ynglefugle. Jeg er ansvarlig for Hillerslev-kvadratet. For at få suppleret artslisten var jeg denne aften taget til Hillerslev Kær sammen med Ebbe Hvelplund og hørte den kraftfulde, afvigende sang fjernt oppe fra bakken. Vi tog derop og stod kort efter få meter fra en ivrigt syngende Sydlig Nattergal. Fuglen sad ikke langt fra kirken i det tætte løvhegn, der går langs vejen bag boldbanen og ned langs bakken. Den befandt sig ofte ud for, hvor Hillerslev Kærvej skifter fra asfalt til grus. På grund af sin sjældenhed blev den lidt af et tilløbsstykke. Nattergalen sang ivrigt, primært fra kl.21.45 og natten igennem. De sidste dage aftog sangaktiviteten og efter den 18. juni var fuglen væk. Der må have været tale om en uparret han, der synger for at tiltrække en hun og markere territoriet. Disse fugle trækker om natten og alene. Chancen for at den ville træffe en hun 4-500 km nord for udbredelsesområdet var selvfølgelig meget lille!

Thy er på grund af sin placering yderst mod nordvest med havene omkring strategisk ganske godt placeret i forhold til ”forfløjne” fugle, der dumper ned her ved ”land´s end”. Jeg kan nævne at Ebbe for nogle år siden fandt en Triel, (en mystisk, sydlig, næsten øgleagtigt udseende vadefugl), på sin mark ved Østergård. Her havde den fundet muligheder for at finde mad på de økologiske græsmarker som en oase i industrilandbruget.

Kirkerne