Konfirmandstuen ligger ved præstegården i Hillerslev, Skovstedvej og bruges til de fleste møder og sognearrangementer i Hillerslev og Kåstrup. Desuden kan alle foreninger i Hillerslev og Kåstrup sogne låne konfirmandstuen på visse vilkår. Henvendelse heromtrent kan ske til sognepræst Benne Holwerda, skovstedvej 4, Hillerslev, på telefon 97 98 14 03 eller mail betho@km.dk. Konfirmandstuen udlejes ikke til private fester eller erhvervsmæssige formål.