Fødselsregistrering

Når jeres barn er født, skal myndighederne have besked om fødslen inden 14 dage fra fødselstidspunktet. Derved får barnet et CPR-nummer, og fødslen bliver registreret.

Har en jordemoder medvirket ved fødslen anmelder jordemoderen fødslen hos personregisterføreren. Hvis ikke en jordemoder har medvirket ved fødslen skal forældrene selv anmelde fødslen elektronisk på www.borger.dk Vælg menupunktet Familie og børn på forsiden, og derefter Fødselsregistrering, så kommer man til selvbetjening og oplysninger om fødselsregistrering.

Er man gift sker fødselsregistreringen, når kirkekontoret har fået besked om fødslen fra jordemoderen. Forældre skal ikke længere selv anmelde en fødsel. 

 

Faderskab

Husk! at faderskabet ikke registreres automatisk, hvis I ikke er gift. Se nærmere under Faderskab på denne side.